Arbenigwyr cyfathrebu
integredig Cymreig

Tîm ymgynghori
gwleidyddol mwyaf Cymru

Amdanom

Croeso i gartref Gwleidydda, Cyfathrebu ac Ymgynghori Positif ar y we. Ni yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru, ac rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth, deallusrwydd a chefnogaeth cyfathrebu i fusnesau a'r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus.

Mae'r gair 'Positif' yn adlewyrchu ein agwedd a'n arddull busnes. Rydym yn gwmni agored, tryloyw, cyfrifol a moesol. Ein nod creiddiol yw gwneud gwahaniaeth positif i'n cleientiaid a phobl Cymru.

Porwch trwy ein gwefan i ganfod mwy am ein hamrywiaeth o wasanaethau materion cyhoeddus, cyfathrebu ac ymgynghori. Maent yn cynnwys monitro, ymchwil ac ymgynghori gwleidyddol, cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu â rhanddeiliaid, rheoli digwyddiadau, hyfforddiant cyfathrebu a chefnogaeth ymgynghorol strategol.

  Rhannu ar      

Canfod ar: facebook icon   

Newyddion Diweddaraf

Changing of the guard

Analysis of the Welsh Government reshuffle by Daran Hill

Following the leader?

Naomi Williams gives her verdict on the Plaid Cymru Annual Conference

DIGWYDDIAD: ETHOLIAD 2017- DADANSODDI A RHAGWELD

Ymunwch a Positif yn ein digwyddiad etholiad nesaf lle byddem yn dadansoddi canlyniadau’r Etholiad Lleol ac yn edrych ar yr hyn sydd i ddod yn yr Etholiad Cyffredinol ar 8fed Fehefin 2017.

Trydar