Arbenigwyr cyfathrebu
integredig Cymreig

Tîm ymgynghori
gwleidyddol mwyaf Cymru

Amdanom

Croeso i gartref Gwleidydda, Cyfathrebu ac Ymgynghori Positif ar y we. Ni yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru, ac rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth, deallusrwydd a chefnogaeth cyfathrebu i fusnesau a'r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus.

Mae'r gair 'Positif' yn adlewyrchu ein agwedd a'n arddull busnes. Rydym yn gwmni agored, tryloyw, cyfrifol a moesol. Ein nod creiddiol yw gwneud gwahaniaeth positif i'n cleientiaid a phobl Cymru.

Porwch trwy ein gwefan i ganfod mwy am ein hamrywiaeth o wasanaethau materion cyhoeddus, cyfathrebu ac ymgynghori. Maent yn cynnwys monitro, ymchwil ac ymgynghori gwleidyddol, cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu â rhanddeiliaid, rheoli digwyddiadau, hyfforddiant cyfathrebu a chefnogaeth ymgynghorol strategol.

  Rhannu ar      

Canfod ar: facebook icon   

Newyddion Diweddaraf

DIGWYDDIAD: ETHOLIAD 2017- DADANSODDI A RHAGWELD

Ymunwch a Positif yn ein digwyddiad etholiad nesaf lle byddem yn dadansoddi canlyniadau’r Etholiad Lleol ac yn edrych ar yr hyn sydd i ddod yn yr Etholiad Cyffredinol ar 8fed Fehefin 2017.

The Real Fight Starts Now

Daran Hill shares his initial thoughts on the General Election and why this election is a fight for the very survival for Labour

Positif Thinking: Y genhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg – busnes pawb

Y genhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg – busnes pawb

Dydd Mawrth 9fed Mai 2017
6pm – 8pm
Hwb Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd

Trydar